Obiectivul fundației Peter Maffay


„Incluziunea prin forțe proprii”
înseamnă dezvoltarea și extinderea capacităților creative și a talentelor proprii, precum și înțelegerea propriilor forțe creative ca factori favorabili pentru „autopercepția pozitivă” a copiilor și membrilor familiilor. Pentru copii și adolescenții cu experiențe de alienare socială sau personală, de pildă cei care provin din metropole, am putea rezuma acest proces și prin motto-ul „Back to the roots”.